W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.74.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 listopada 2011 r.