W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.72.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 listopada 2011 r.