W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.71.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 listopada 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty