W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baruchowo w 2012 r.

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.69.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty