W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.68.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego