W sprawie:
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.67.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego