W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2011-11-14

Numer uchwały:
XIV.65.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego