Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo:IBR.271.09.2011.KG                                                                                                           

Baruchowo dnia: 2011-06-02

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk odbyło się w dniu 02/06/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 655 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Status wadium

1

Konsorcjum: Wobet-Hydret (lider: WOBET-HYDRET Sp. J Cichecki)

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

391 386.95 zł

złożone

2

Konsorcjum (lider: CONPLAST Zdzisław Tomaszkiewicz)

Pomarzanowice 1

62-010 Pobiedziska

354 732.00 zł

złożone

3

Wielobranżowy Zakład Usługowy

Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A

87-800 Włocławek

388 339.01 zł

złożone

4

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo

87-821 Baruchowo

327 654.56 zł

złożone

 

 

Zamawiający