W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na 2004 rok


Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/73/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 166, poz. 2369 z dnia 16 grudnia 2003r.