W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 rok.

Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/71/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 166, poz. 2367 z dnia 16 grudnia 2003r.