Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.24.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-10-19

 

 

 

         Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki odbyło się w dniu 18/10/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 12 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

EWPROM  Ewa Bajuk - Białachowska

Grunwaldzka 1

87-800 Włocławek

14 760.00 zł

 

 

Zamawiający