Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.23.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-10-17

 

 

 

         Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32 odbyło się w dniu 17/10/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 700 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

664 174.22 zł

48 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych "BUDROX" Sp z o. o.

Płocka 44A

09-500 Gostynin

695 406.91 zł

48 miesięcy

3

Konsorcjum Wykonawców (lider: Invest Development Sp. z o.o.)

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

763 249.49 zł

48 miesięcy

4

Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD

Krojczyn 64A

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

596 076.75 zł

48 miesięcy

 

 

Zamawiający