W sprawie:
wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Baruchowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.

Data uchwały:
2003-10-16

Numer uchwały:
XI/68/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 155, poz. 2072 z dnia 5 grudnia 2003r.