W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Data uchwały:
2011-10-12

Numer uchwały:
XIII.63.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie z dniem podjęcia