W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Data uchwały:
2011-10-12

Numer uchwały:
XIII.62.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 października 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty