W sprawie:
zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszyny Rakutowskie", w części dotyczącej gminy Baruchowo powiat włocławski

Data uchwały:
2011-10-12

Numer uchwały:
XIII.59.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 października 2011 r.