W sprawie:
nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie.

Data uchwały:
2003-10-16

Numer uchwały:
XI/67/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upłynięciu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 155, poz. 2071 z dnia 5 grudnia 2003r.