W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wyodrębniony z części gminy Baruchowo powiat włocławski, położony w miejscowości Trzebowo.

Data uchwały:
2003-10-16

Numer uchwały:
XI/66/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 148 z dnia 13 lutego 2004r.