Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.22.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-09-30

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej odbyło się w dniu 30/09/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMAPOL Sp. z o.o.

Fabianki 76

87-811 Fabianki

550 761.27 zł

48 miesięcy

2

ADA - LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

618 708.80 zł

48 miesięcy

3

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

376 246.21 zł

48 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne "REMBUD" Sp. z o.o.

Kruszyńska 1b

87-800 Włocławek

689 815.12 zł

36 miesięcy

5

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

548 220.74 zł

48 miesięcy

6

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski

Budowlanych 5/12

87-800 Włocławek

434 534.90 zł

48 miesięcy

7

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

531 037.20 zł

48 miesięcy

 

 

Zamawiający