Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.20.2011.KG                                                                                                          

                                                                                               Baruchowo dnia: 2011-09-14

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki odbyło się w dniu 14/09/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 100 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Wadium

1

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe HYDRO-MARKO Maria Pluta

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

995 070.00 zł

12 miesięcy

Złożone

2

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych  HYDROeŁPOL Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

1 033 323.28 zł

36 miesięcy

Złożone

3

Konsorcjum Gutkowski-Gutkowski (lider: Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan)

ul. 17 stycznia 92

64-100 Leszno

1 350 868.35 zł

36 miesięcy

Złożone

4

Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski

Pokrzywno 132

86-330 Mełno

1 225 560.50 zł

36 miesięcy

Złożone

5

P.P.H.U. HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski

ul. Osiedle Młodych 63

87-811 Fabianki

754 841.30 zł

36 miesięcy

Złożone