OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Podziały nieruchomości graniczących z drogą gminną Nr 191005C i 191009C na odcinku Skrzynki - Lubaty.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Podziały nieruchomości graniczących z drogą gminną Nr 191005C i 191009C na odcinku Skrzynki - Lubaty

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne  Janusz Wyrostek

ul. PO Włocławek

ul. POW 22A

Cena oferty - 21 000.13 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne  Janusz Wyrostek

ul. POW 22A

ul. PO Włocławek

(2)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Usługi Geodezyjne Hanna Murawska

ul. Jasna 18a /8

87-800 Włocławek

(1)

  94,85

 

 

 

  94,85

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

   

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-09-12