W sprawie:
zamiany Uchwały Nr XVII/90/92 Rady Gminy w Baruchowie z dnia 27 marca 1992 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki pod budowę przepompowni ścieków we wsi Baruchowo

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/61/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.