Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54             

87-821 Baruchowo

 

Pismo: BR.271.21.2011.KG                                                                 Baruchowo dnia: 2011-09-12 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Podziały nieruchomości graniczących z drogą gminną Nr 191005C i 191009C na odcinku Skrzynki - Lubaty odbyło się w dniu 09/09/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 20 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Usługi Geodezyjne

Hanna Murawska

ul. Jasna 18a/8

87-800 Włocławek

22 140.00 zł

 

 

 

2

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne  Janusz Wyrostek

ul. POW 22A

ul. PO Włocławek

21 000.13 zł

 

 

 

 

Zamawiający