W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
XII.57.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 sierpnia 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.