Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.18.2011.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2011-08-29

 

 

 

LINDNER Nova Sp. z o.o.

ul. Szronowa 15

40-318 Katowice

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 29/08/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 86 900.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

LINDNER Nova Sp. z o.o.

ul. Szronowa 15

40-318 Katowice

62 211.87 zł

 

 

 

2

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

49 396.93 zł

 

 

 

 

 

Zamawiający