W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data uchwały:
2011-08-19

Numer uchwały:
XI.55.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.