W sprawie:
zmieniająca w sprawie budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2011-08-19

Numer uchwały:
XI.50.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 sierpnia 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposb zwyczajowo przyjęty