Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.17.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-08-17

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk odbyło się w dniu 17/08/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 25 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe SKALMIAR s.c. Roman Lewocki, Leszek Lewocki

Strażacka 7a

87-700 Aleksandrów Kuajwski

13 197.90 zł

2

Studio Map

Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

15 882.99 zł

3

GEOMAPA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Marek Kępski

Przemystka 23

88-200 Radziejów

13 505.00 zł

4

Usługi Geodezyjne Hanna Murawska

ul. Jasna 18a/8

87-800 Włocławek

17 976.45 zł

5

Pracownia Geodezyjna GEOTECH Piotr Urbański

Strażacka 2

87-700 Aleksandrów Kujawski

13 580.18 zł

6

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Ślęzak

Kolska 3/78

87-800 Włocławek

10 286.00 zł

7

Przedsiębiorstwo GEOINWEST Eugeniusz Kwiatkowski

Barska 69a

87-800 Włocławek

13 516.47 zł

 

 

Zamawiający