Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.15.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-08-08

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków odbyło się w dniu 29/07/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 20 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

EKO TECHNOLOGIE Witold Żołna

Kasztanowa 4c/2, 70-895 Szczecin

366.54 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

24 m-ce

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Sp. z o.o.

Arkońska 46/10 , 71-470 Szczecin

42 501.42 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

24 m-ce

3

Przedsiębiorstwo ABAKUS Stawarz Jan

Krajewskiego 3 , 82-200 Malbork

74 665.00 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

3 m-cy

4

FRUKKO Łukasz Wiśniewski

Pniewo, Wesoła 2, 18-400 Łomża

15 254.46 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

------

5

M - PRO Maciej Czaplicki

ul. Kopernika 62 , 87-820 Kowal

21 832.50 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

12 m-cy

6

Wielobranżowy Zakład Usługowy  Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek

11 115.00 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

12 m-cy

7

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

Ziołowa 1A , 87-800 Włocławek

8 790.00 zł

zgodnie z zapisami SIWZ

24 m-ce

 

 

Zamawiający