Kontrola kompleksowa w Urzędzie  Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od 22 marca do 2 czerwca 2011 roku udokumentowana protokółem z dnia 2 czerwca 2011 roku

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: 2009 rok i I półrocze 2010 roku