Kontrola problemowa przeprowadzone w  Gimnazjum im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od 4 maja do 18 maja 2011 roku udokumentowana protokółem z dnia  31 maja 2011 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: 2010 rok