Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.13.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-07-25

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie odbyło się w dniu 25/07/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 60 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Wadium

1

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7f

83-400 Kościerzyna

109 470.00 zł

złożone

2

IZOL Sp. z o.o.

ul. Łęgska 51b

87-800 Włocławek

143 049.00 zł

złożone

3

DĄBROWSKI ARCHITEKCI DĄBROWSKI MACIEJ

ul. Inowrocławska 54/17

53-648 Wrocław

98 400.00 zł

złożone

 

 

Zamawiający