W sprawie:
wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 roku.

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/53/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.