W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Data uchwały:
2003-08-08

Numer uchwały:
IX/52/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 114, poz. 1628 z dnia 2003r.