W sprawie:
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Baruchowo na lata 2011-2015

Data uchwały:
2011-07-15

Numer uchwały:
X.45.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 lipca 2011 r.