W sprawie:
uchwalenia Statutu Zespołu Szkół w Baruchowie.

Data uchwały:
2011-07-15

Numer uchwały:
X.43.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2011 r.