OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek Gminy Baruchowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek Gminy Baruchowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

62-560 Skulsk

ul. Konińska 45

Cena oferty - 249 874.50 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę który zgodnie z zapisami SIWZ uzyskał największą punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

(4)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

"TRANS-KOL PALIWA" Sp. z o.o. Oddział Morfeusz  Baza paliw

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

(1)

  91,01

 

 

 

  91,01

1

PETROMAN II Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 54

87-890 Lubraniec

(5)

  89,35

 

 

 

  89,35

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

(3)

  88,85

 

 

 

  88,85

1

PPHZ ZIARN-POL Sp. zo.o.

Górki 22B

82-500 Kwidzyn

(2)

  86,59

 

 

 

  86,59

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-07-04