OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

87-821 Baruchowo

Baruchowo

Cena oferty - 327 654.56 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo

87-821 Baruchowo

(4)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Konsorcjum (lider: CONPLAST Zdzisław Tomkiewicz)

Pomarzanowice 1

62-010 Pobiedziska

(2)

  92,37

 

 

 

  92,37

1

Wielobranżowy Zakład Usługowy  Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A

87-800 Włocławek

(3)

  84,37

 

 

 

  84,37

1

Konsorcjum: Wobet-Hydret (lider: WOBET-HYDRET Sp. J Cichecki)

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

(1)

  83,72

 

 

 

  83,72

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

    

 

 

  

Baruchowo dnia: 2011-06-13