W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2003-06-30

Numer uchwały:
VIII/46/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 111, poz. 1538 z dnia 3 października 2003r.