W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020.

Data uchwały:
2011-05-30

Numer uchwały:
IX.41.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2011.05.30