W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za 2010 rok.

Data uchwały:
2011-05-30

Numer uchwały:
IX.39.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2011.05.30