W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

Data uchwały:
2011-05-30

Numer uchwały:
IX.38.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2011.05.30