W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Baruchowo na 2011 rok.

Data uchwały:
2011-05-06

Numer uchwały:
VIII.37.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.