W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020

Data uchwały:
2011-05-06

Numer uchwały:
VIII.36.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.