W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok

Data uchwały:
2011-05-06

Numer uchwały:
VIII.35.201

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty