W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIV/122/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2001 roku

Data uchwały:
2003-02-28

Numer uchwały:
V/37/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 42, poz. 700 z dnia 5 maja 2003r. i wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku.