W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020.

Data uchwały:
2011-04-19

Numer uchwały:
VII.34.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 8 kwietnia 2011 r.