W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 r.

Data uchwały:
2011-04-19

Numer uchwały:
VII.33.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 8 kwietnia 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.