W sprawie:
zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2003 rok.

Data uchwały:
2003-02-28

Numer uchwały:
V/32/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 42, poz. 697 z dnia 5 maja 2003r. oraz podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.