W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwały:
2003-02-28

Numer uchwały:
V/29/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 42, poz. 695 z dnia 5 maja 2003r.